30.09.2018

-

Materija(l) i forma

Između fizičkog i apstraktnog

Predstavljamo vam rad Aleksandra Pavlovića, istoričara umetnosti i konceptualnog fotografa. Aleksandar je u saradnji sa kompanijom Textil fotografisao preko sto različitih uzoraka tekstila posmatrajući ga na sasvim novi način. Izabrali smo deo teksta u kome Aleksandar opisuje svoj rad u saradnji sa kompanijom Textil.

Preda mnom je bio umetnički put prekriven i obavijen tekstilom. Materijal je za mene postao novi jezik umetničkog izražavanja. Kroz prizmu ličnog doživljaja, prethodnih saznanja i stečene umetničke (fotografske) prakse nicao je novi svet.

Materijali postaju više od oklopa koji ćemo navući na sebe odnosno njihova svrha nije samo u praktičnom i estetskom, već u našem doživljaju lične i fizičke nadogradnje.

Spektar emocija koje ritual odevanja izaziva kod ljudi je širok. Svaki odevni (ili na neki drugi način upotrebljen) komad proizvod je obrade sirovih materijala koji kao takvi u svojoj nultoj fazi obrade iziskuju poseban tretman proučavanja, pre nego što ćemo se diviti njihovoj upotrebi. Moje fotografije upravo pokazuju potencijal materijala vrednovan kao neiscrpan izvor za dalja proučavanja i obogaćeni vizuelni medij.

Preko sto različitih uzoraka tekstila nijansiranog, mat i print, strukturalno određenog, kroji moj umetnički koncept.

Od same potrebe za ulepšavanjem i isticanjem, kao i praktičnom primenom, čovek ni ne primećuje da je potpuno uvučen u materijale. Ko se još seća dela života pre nego što su počeli da nas oblače? Tako nastaje slojevit apstraktan svet u kome ništa nije slučajno, koji sam stvorio onakav kakav sam želeo da bude, koliko je bilo u mojoj moći, živ i stabilan.

Boje, linije i oblici autentičnih vizuelnih kompozicija pomeraju granice naše percepcije i stvaraju novi utisak o onome što (ne)poznajemo.

Aleksandar Pavlović (1990, Užice) diplomirani je istoričar umetnosti i konceptualni fotograf. Teorijskim i praktičnim delovanjem na polju umetnosti i fotografije aktivno se bavi poslednjih nekoliko godina. Do sada je izlagao više puta samostalno i grupno, kako kod nas tako i u inostranstvu. Ima značajan broj publikacija i nagrada dobijenih za svoj rad. (@aleksandart_photography)

Podelite ovo:

Textil - Materija(l) i forma

Loading...